Xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy 28-04-2016

Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016 về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy theo hướng dẫn của Đại học Huế tại Công văn số 302/ĐHH-CTHSSV ngày 23/3/2016. Hiện tại, Đại học Huế đã có Văn bản số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên, Nhà trường hướng dẫn việc miễn, giảm học phí cho các đối tượng chưa được hướng dẫn tại Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016. Cụ thể như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.294
Tổng số lượt truy cập: 8.249.112