Xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 12-09-2016

Thực hiện Công văn số 1054/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 15 suất.

2. Trị giá: 200 USD.

3. Tiêu chí và đối tượng:

Tiêu chí để xét cấp học bổng là nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí và khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để khuyến khích sinh viên học tập tốt hơn. Học bổng dành ưu tiên cho những sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo, gặp khó khăn về kinh tế, học lực trên Trung bình. Ưu tiên cho những sinh viên có hộ khẩu ở 4 tỉnh ven biển miền Trung chịu thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển trong thời gian vừa qua.

4. Hồ sơ xét cấp học bổng của sinh viên:

Hồ sơ nộp dự tuyển học bổng Nguyễn Trường Tộ bao gồm:

- Phần 1: Túi đựng hồ sơ

- Phần 2: Thông tin về sinh viên (sinh viên điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm).

- Phần 3: Bài luận: Yêu cầu bài luận được đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1000 từ, khổ chữ: 12, font chữ: Times New Roman, theo một trong các đề tài sau:

a) Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

b) Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).

c) Vì sao bạn chọn ngành học này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.

Riêng sinh viên đã nhận học bổng năm trước, bài luận cần thêm vào mục: Sau khi được nhận học bổng, số tiền đó đã giúp em giải quyết các vấn đề gì trong cuộc sống và học tập?

- Phần 4: Bảng điểm học tập của sinh viên cho năm học gần nhất với thời kỳ nộp hồ sơ (có xác nhận, đóng dấu của trường), đối với sinh viên năm thứ nhất phải có điểm thi trung học phổ thông quốc gia đạt điểm cao.

- Phần 5: Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nghèo, cận nghèo) của địa phương đối với gia đình sinh viên.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30/9/2016

- Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn xin cấp học bổng.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 5.066
Tổng số lượt truy cập: 8.249.447