Xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Quang Phục năm học 2015-2016 29-09-2015

Thực hiện Công văn số 799/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Quang Phục, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 03 suất.

2. Tiêu chuẩn học bổng:

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, ưu tiên cho những sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ lần nào.

3Hồ sơ xét cấp học bổng gồm:

- Túi đựng hồ sơ;

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm);

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2014-2015 hoặc kết quả thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia năm 2015 (đối với sinh viên năm thứ nhất);

- Bản sao giấy chứng nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo…(nếu có)

4Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 14/9/2015.

- Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn xin cấp học bổng.

Trân trọng cám ơn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.632
Tổng số lượt truy cập: 8.249.263