Xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ không do trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế cấp 02-04-2017

Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học và Công tác HSSV các trường / khoa thuộc Đại học Huế.

 

Nhằm hỗ trợ cho các trường / khoa trong việc xét điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên khi xét tốt nghiệp đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cấp, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ triển khai xác nhận những chứng chỉ thuộc diện này cho những sinh viên có nhu cầu.

Kính đề nghị Quý Phòng thông báo cho sinh viên của đơn vị mình đem theo chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản gốc và 02 bản photo không cần công chứng) đến liên hệ phòng Đào tạo (chuyên viên Trần Đình Hiếu) trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm để được giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào./.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 5.137
Tổng số lượt truy cập: 9.825.598