Tuyển tình nguyện viên tham gia tình nguyện hè 2018 09-04-2018

Thực hiện chương trình công tác năm học 2017–2018 của BCH Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, hưởng ứng kế hoạch tổ chức hoạt động Tình nguyện hè năm 2018 của BTV Đoàn Đại học Huế; BTV Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển TNV tham gia hoạt động Tình nguyện hè năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái vì cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ.

- Góp phần cùng với tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Đại học Huế thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu đoàn kết, tạo môi trường để đoàn viên cống hiến sức trẻ và tài năng trong các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Ngoại ngữ năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tình nguyện phải thực hiện công việc cụ thể, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

- Tham gia đội Tình nguyện hè theo kế hoạch của Ban thường vụ Đoàn Đại học Huế và BCH Đoàn trường.

- Thành lập đội Tình nguyện hè để:

+ Phát tờ rơi Quảng bá tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn Thành phố Huế.

+ Xây dựng các công trình Thanh niên theo sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường.

+ Hỗ trợ SV năm I nhập học và đăng ký tín chỉ.

- Phối hợp với Đoàn địa phương và Đoàn 2 đơn vị Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng (nếu có) tiến hành một số hoạt động theo kế hoạch của địa phương…

- Tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số tại xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tặng quà, áo quần cho các em nghèo tại địa phương.

- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1.  Thời gian và địa điểm:

a. Tham gia phát tờ rơi Quảng bá tuyển sinh:

- Thời gian: Dự kiến từ 24-27/6/2018.

- Địa điểm: Các trường THPT trên địa bàn Thành phố Huế.

b. Tổ chức Tình nguyện hè:

- Thời gian: Dự kiến từ 15-22/7/2018.

- Địa điểm: Xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Hỗ trợ SV năm I:

- Thời gian: Tháng 9/2018.

- Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2. Thành phần tham gia:

- Tất cả đoàn viên, sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 5-27/4/2018.

- Thời gian phỏng vấn: Dự kiến vào tuần đầu tháng 6/2018 (sẽ có thông báo cụ thể sau)

- Địa điểm đăng ký: VP Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lưu ý: Đoàn viên, sinh viên đến đăng ký trực tiếp; không được đăng ký giùm cho người khác.

Tiêu chuẩn:

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện là những đoàn viên ưu tú, gương mẫu, năng động, sáng tạo, có kiến thức và kỹ năng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đại diện tiêu biểu cho các đơn vị.

- Có sức khỏe tốt, có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Trên đây là kế hoạch tuyển TNV tham gia hoạt động Tình nguyện hè năm 2018, BCH Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể đòan viên, sinh viên biết để tham gia./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 2.375
Tổng số lượt truy cập: 10.681.281