TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Lãnh đạo đơn vị

1

Thạc sĩ

CAO THỊ XUÂN

LIÊN

Giám đốc

01689968781


ctxlien@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN NGUYỄN THỊ DIỆU

TÍN

Phó giám đốc

0986527304


tntdtin@hueuni.edu.vn

Tổ Tài nguyên thông tin

1

Cử nhân

TRẦN THỊ

THÚY

 

0984474454


ttthuy@hueuni.edu.vn

Tổ Dịch vụ thông tin

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ ĐOAN

HUY

 

0905180681

ntdhuy@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN  THỊ THANH

HƯƠNG

 


0977752369

ttthuong@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 2.546
Tổng số lượt truy cập: 10.286.489