Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng NN&VH

1

PGS.TS

PHẠM THỊ HỒNG

NHUNG

Giám đốc

2

Tiến sĩ

LIÊU LINH

CHUYÊN

Phó giám đốc

3

Tiến sĩ

TRẦN QUANG NGỌC

THÚY

Phó giám đốc

4

 

PHẠM THỊ TUYẾT

NGA

CV Văn phòng


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 2.133
Tổng số lượt truy cập: 10.286.320