Tổ chức Khóa tập huấn Chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm lý, tâm thần cho sinh viên 08-02-2016

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 2011/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý và sử dụng Quỹ Chăm sóc sức khỏe ban đầu từ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh và kế hoạch năm học 2015-2016 Trường tổ chức Khóa tập huấn Chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm lý, tâm thần cho toàn thể sinh viên, cụ thể như sau:

Thời gian: 12/3-29/5/2016.

Địa điểm:

Hội trường tầng 5, Giảng đường A (Tư vấn chung).

Phòng học Giảng đường A, C (Tư vấn trực tiếp).

Đối tượng: Toàn thể sinh viên của Trường.

Ghi chú: Kế hoạch, thông tin chi tiết về Khóa tập huấn, phiếu đăng ký tư vấn, danh sách sinh viên các lớp truyền thống, được đính kèm Thông báo và đăng tải tại Website của Trường http://hucfl.edu.vn.

Kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa quan tâm chỉ đạo để ban cán sự các lớp truyền thống và toàn thể sinh viên của đơn vị nghiêm túc thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 1.374
Tổng số lượt truy cập: 8.891.347