Tổ chức Khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên năm K13 14-11-2016

Nhằm hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên khóa 13, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Đại học Y dược – Đại học Huế đã phối hợp tổ chức 2 đợt khám sức khỏe cho sinh viên của Trường. Sau khi nhận hồ sơ khám sức khỏe tại Trường Đại học Y dược gửi về Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên đã tiến hành kiểm tra vẫn còn một số sinh viên chưa tham đầy đủ. Nay P.CTHSSV sẽ tiến hành tổ chức một đợt khám sức khỏe cuối cùng, những sinh viên không tham gia khám sức khỏe và bổ sung phiếu khám sức khỏe vào hồ sơ nhập học sẽ xử lý theo quy định hiện hành, kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 7h00 ngày 19 tháng 11 năm 2016

- Địa điểm: Trường Đại học Y dược – Đại học Huế

  địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế.

- Thành phần: Sinh viên chưa tham gia khám sức khỏe đợt 1 và 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.255
Tổng số lượt truy cập: 8.249.453