Thông tin dành cho sinh viên năm 1 học Ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐHNN-ĐHH 22-08-2017

Sinh viên năm thứ nhất và sinh viên các năm trên chưa học ngoại ngữ không chuyên tải file đính kèm để xem các hướng dẫn, quy định có liên quan. Xem theo thứ tự các văn bản. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa rõ liên hệ bộ phận Ngoại ngữ không chuyên phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ để được giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: 

- Không tạo được tài khoản, quên mật khẩu: Trần Đình Hiếu - 0906513138, Trương Văn An - 0905334446;

- Điều chỉnh, thay đổi lịch thi đầu vào, không có lịch thi đầu vào: Trần Thiện Đạt - 0905559050;

- Không đăng ký được lớp học phần, điều chỉnh thay đối đăng ký: Trần Thiện Đạt - 0905559050, Trần Đình Hiếu - 0906513138;

- Gặp vấn đề về thi hết cấp độ: Trần Đình Hiếu - 0906513138;

- Gặp vấn đề về miễn giảm học phí: Trương Văn An - 0905334446;

- Gặp vấn đề về thi lấy chứng chỉ: Trần Thiện Đạt - 0905559050;

- Liên hệ đăng ký và nhận chứng chỉ: Nguyễn Thị Thanh Tâm - 01207487034;

- Những vấn đề khác cần giải quyết: pttiendhue@gmail.com, 0914172246.

Trang web để đăng ký tài khoản, thông báo tin tức, tổ chức học ngoại ngữ không chuyên: http://flts.hueuni.edu.vn

Thông tin về đào tạo ngoại ngữ không chuyên trên web Trường: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/tin-tuc-thong-bao và https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/ket-qua-nnkc

Facebook: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen

Văn phòng tiếp sinh viên: Phòng AI.3 nhà A trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế."


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 22.914
Tổng số lượt truy cập: 9.825.795