Thông báo xét chọn học bổng Scranton năm học 2020-2021 05-05-2021

Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm học 2020-2021, đề nghị các khoa triển khai xét chọn và giới thiệu sinh viên. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí.

- Là sinh viên năm thứ hai và thứ ba của Trường;

- Giới tính: Nữ;

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Biết khá giỏi tiếng Anh (để viết bài);

- Điểm học tập năm học 2019-2020 từ khá trở lên (ưu tiên giỏi, xuất sắc);

- Rèn luyện tốt;

- Tham gia tích cực các hoạt động;

- Chưa nhận học bổng tài trợ lần nào. 

2. Số lượng.

- Khoa Tiếng Anh: 05 sinh viên;

- Khoa Tiếng Trung: 03 sinh viên;

- Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật bản: 02 sinh viên;

- Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga: 02 sinh viên:

- Các khoa còn lại: 01 sinh viên.

3. Quy trình và thời gian.

- Các khoa tổ chức xét chọn và gửi danh sách sinh viên được giới thiệu (theo mẫu đính kèm) về Trường (qua Phòng CTSV; chuyên viên chính: Trần Quyết Chiến; di động: 0917.143.468; email: tqchien@hueuni.edu.vn) trước ngày 11/05/2021;

- Trường tổ chức xét chọn và gửi hồ sơ sinh viên đề nghị cấp học bổng đến Quỹ học bổng Scranton trước ngày 18/05/2021.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.022
Tổng số lượt truy cập: 10.681.056