Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN và Cấp chứng nhận theo KNLNN 6 bậc dành cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Đợt thi ngày 20/07/2019 15-07-2019

Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ,

(Kế hoạch cụ thể, vui lòng xem file đính kèm)


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.393
Tổng số lượt truy cập: 8.046.396