Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 27-28/07/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 26-06-2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 28/07/2019 cụ thể như sau:

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam- (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016)-

- Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)

Ngày thi: 28/07/2019.

Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Hình thức thi: Thi trên máy tính.

Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …)

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 25/06/2019 đến hết ngày 14/07/2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến: 11-12/07/2019 và ngày 15-16/07/2019 vào các khung giờ sau:

Kinh phí thi: 1.500.000đ/1 thí sinh

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: http://flpac.hucfl.hueuni.edu.vn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-2-6-danh-cho-nguoi-lon-va-tieng-anh-3-5-dot-thi-ngay-28-07-2019 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN ngày 28.07.2019 được đính kèm bên dưới.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.081
Tổng số lượt truy cập: 8.046.701