Thông báo về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021 23-02-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường một số thông tin quan trọng như sau:

1. Sinh viên của tất cả các khóa có mặt tại Huế ngày 04/03/2021 để tiến hành các thủ tục khai báo y tế (nếu là đối tượng áp dụng thủ tục khai báo y tế theo công văn số 205/ĐHH-VP ngày 22 tháng 02 của Đại học Huế) và chuẩn bị học tập trung trở lại.

2. Sinh viên K16, sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan đến khai báo y tế, đúng 13 giờ 30 phút ngày 07/03/2021, tập trung tại Trung Tâm Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh, Đại học Huế để tham gia khóa học GDQP theo kế hoạch đã thông báo. Phòng CTSV sẽ thông báo cụ thể kế hoạch bàn giao sinh viên cho TT GDQP&AN.

3. Sinh viên K14 các ngành sư phạm thực hiện hai tuần kiến tập trực tuyến từ 22 tháng 2 năm 2021 đến 06 tháng 3 năm 2021 theo hướng dẫn số 114/HD-ĐHNN ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kế hoạch thực tập sư phạm tiếp theo từ ngày 08/3/2021 sẽ được thông báo cụ thể sau.

4. Sinh viên các khóa và ngành còn lại:

- Học trực tuyến từ ngày 22/2/2021 đến ngày 06/3/2021, kể cả các học phần môn chung do trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đảm trách.

- Đối với các học phần Giáo dục Thể chất, sinh viên tạm thời nghỉ học cho đến 06/3/2021.

- Thực hiện học trực tiếp và tập trung tất cả các học phần từ ngày 08/03/2021.

5. Đối với các học phần Ngoại ngữ không chuyên và các lớp Giáo dục thường xuyên, sinh viên bắt đầu học tập trung trở lại từ ngày 08/03/2021.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.039
Tổng số lượt truy cập: 10.445.554