Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ nhất 05-09-2019

Hiện nay Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành đang được cải tạo để phục vụ Hội thảo quốc tế VIETTELSOL 2019 trong thời gian tới nên lịch học Đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ nhất (K16) của các Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Pháp, Khoa Quốc tế học, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản được thay đổi như sau:

Thời gian cũ: Ngày 7, 8 tháng 9 năm 2019.

Thời gian mới: Ngày 21, 22 tháng 9 năm 2019

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ nhất thuộc thành phần trên được biết và thực hiện theo thông báo này ./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 406
Tổng số lượt truy cập: 7.034.631