Thông báo về việc tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN đầu ra và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5 và Tiếng Pháp bậc 3/6, đợt thi ngày 24/11/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-11-2019

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5 và Tiếng Pháp bậc 3/6, đợt thi ngày 24/11/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Thông tin chi tiết về buổi phổ biến định dạng, xin xem ở file đính kèm.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.164
Tổng số lượt truy cập: 8.063.993