Thông báo về Lịch thi và Danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ II, năm học 2018-2019 10-05-2019

Trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ II, năm học 2018-2019. Yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 2.196
Tổng số lượt truy cập: 7.621.547