Thông báo về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ trong năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 27-11-2019

Căn cứ Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 5544/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế được tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2020 theo kế hoạch như sau (chi tiết vui lòng xem file thông báo đính kèm)

Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân có quan tâm lưu ý theo dõi thông tin chi tiết của từng đợt thi trên cổng thông tin điện tử Đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tại địa chỉ: http://flpac.hucfl.hueuni.edu.vn/

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.955
Tổng số lượt truy cập: 7.636.630