Thông báo về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020 27-11-2019

Vào ngày 11 tháng 07 năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có Thông báo số 581/TB-ĐHNN về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2019-2020;

Nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận trong năm 2020, cụ thể như sau: (chi tiết vui lòng xem file thông báo đính kèm)

Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan lưu ý theo dõi thông tin chi tiết của các đợt thi trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tại địa chỉ: https://hucfl.edu.vn/vi/

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.096
Tổng số lượt truy cập: 7.462.190