Thông báo triển khai học tập qua mạng cho sinh viên trong thời gian không học tập trung để phòng dịch COVID-19 11-02-2021

Thực hiện thông báo số 90/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai dạy học trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) cho học kỳ 2, năm học 2020-2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau: (Xem thông báo đầy đủ đính kèm: Thông báo  )

Kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 (cho đến khi có thông báo mới), Trường sẽ triển khai đào tạo qua mạng cho tất cả các nhóm học phần Sau Đại học, Đại học Chính quy (bao gồm cả sinh viên năm thứ 4 các ngành sư phạm; Riêng kế hoạch Kiến tập – Thực tập sư phạm, Học quân sự và các môn chung học ở trường ĐHSP và ĐHKH sẽ được thông báo sau), Giáo dục Thường xuyên (Bằng 2 và Liên thông tại Huế và ở các địa phương), Ngoại ngữ Không chuyên trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) của Trường kết hợp với các ứng dụng hỗ trợ khác.

Sinh viên:

- Kiểm tra thông báo của giảng viên trên trang trang đào tạo tín chỉ để biết thời điểm học qua mạng, thông tin cần cung cấp cho giảng viên và đăng nhập vào hệ thống lms.hucfl.edu.vn để học tập đúng kế hoạch.

- Thực hiện tham gia đầy đủ và hoàn thành tất cả các bài tập được giảng viên giao trên Hệ thống.

Các thắc mắc về nội dung giảng dạy, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên. Trong trường hợp gặp các sự cố về kỹ thuật khi học tập trên hệ thống học trực tuyến, sinh viên liên lạc theo đúng các thông tin dưới đây.

 

TT

PHỤ TRÁCH HỖ TRỢ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Phụ trách chung hệ thống

Dương Minh Hùng; Đt, Zalo :0911058088, Email:dmhung@hueuni.edu.vn

2

Khoa Việt Nam học, khoa Quốc tế học

Nguyễn Sơn; Đt, Zalo: 0949369444,

Email:nguyenson@hueuni.edu.vn

3

Khoa Tiếng Trung, khoa Pháp- Nga

Trương Đình Vũ; Đt, Zalo: 0914979363, Email:tdinhvu@hueuni.edu.vn

4

Khoa tiếng Anh, tiếng Anh CN

Dương Phước Toàn; Đt, Zalo: 0905419111, Email:dptoan@hueuni.edu.vn

5

Khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN&VH Hàn Quốc

Trần Đại Minh Quang; Đt, Zalo: 0899875117, Email:tdmquang@hueuni.edu.vn

6

Ngoại ngữ không chuyên

Trần Thiện Đạt, Đt, Zalo: 0905559050

Email: tthiendat@hueuni.edu.vn

 

Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo này để thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 801
Tổng số lượt truy cập: 10.445.765