Thông báo triển khai cho sinh viên đi học trở lại và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho học kỳ 2, năm học 2019-2020 29-04-2020

Căn cứ công văn 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế và công văn 437/ĐHNN-TCHC ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc chuẩn bị cho sinh viên đi học trở lại, nay trường hướng dẫn các khoa và phòng chức năng triển khai kế hoạch dạy học học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 427
Tổng số lượt truy cập: 7.253.541