Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020 cho toàn thể sinh viên năm 2,3,4 11-09-2019

Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. Thông báo thời gian, đối tượng, nội dung tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”. (xem bản kế hoạch đính kèm).

- Thời gian và đối tượng:

Buổi sáng:   Từ 7h00 đến 11h00.

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.

+ Đợt 3: Ngày 14 tháng 9 năm 2019 (Thứ bảy) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 4 (K13) Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Nga, Khoa VNH, Khoa QTH, Khoa NN&VH Hàn Quốc.

+ Đợt 4: Ngày 15 tháng 9 năm 2019 (Chủ nhật) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 4 (K13) các Khoa tiếng Trung, Khoa NN&VH Nhật Bản và sinh viên năm thứ 3 (K14) các lớp Anh SPK14 A,B; Anh K14 A,B; Nga K14; Pháp K14 A,B và Pháp SPK14.

+ Đợt 5: Ngày 28 tháng 9 năm 2019 (Thứ bảy) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 3 (K14) các lớp Anh K14 C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O.

+ Đợt 6: Ngày 29 tháng 9 năm 2019 (Chủ nhật) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 3 (K14) các Khoa tiếng Trung, Khoa VNH, Khoa QTH.

+ Đợt 7: Ngày 05 tháng 10 năm 2019 (Thứ bảy) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 3 (K14) các Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên năm thứ 2 (K15) các lớp Anh SPK15; Nga K15; VNH K15; QTH K15; Pháp K15A,B; Pháp SPK15.

+ Đợt 8: Ngày 06 tháng 10 năm 2019 (Chủ nhật) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 2 (K15) các lớp Anh K15 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L và Trung SPK15.

+ Đợt 9: Ngày 12 tháng 10 năm 2019 (Thứ bảy) dành cho toàn thể sinh viên năm thứ 2 (K15) các lớp Trung K15 A,B,C,D,E,F; Khoa NN&VH Nhật Bản và Khoa NN&VH Hàn Quốc.

- Địa điểm: Tầng 4, nhà Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Yêu cầu: Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020 bắt buộc mang thẻ sinh viên, trang phục lịch sự.

2. Cử Trợ lý Công tác sinh viên của khoa thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Yêu cầu Trợ lý Công tác sinh viên các khoa tham dự và phối hợp với lớp trưởng các lớp truyền thống để theo dõi,  điểm danh sinh viên của lớp hàng ngày và báo cáo lại cho Phòng CTHSSV khi Phòng CTHSSV yêu cầu.

- Trợ lý CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên thực hiện việc học tập đúng ngày, giờ đã quy định của mỗi lớp đã được phân công. Những trường hợp đặc biệt phải làm đơn xin chuyển đợt học (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên cho Chuyên viên Nguyễn Văn Hậu trước đợt học 3 ngày để Trường xem xét giải quyết.

- Nhắc nhở sinh viên của đơn vị mình viết bài thu hoạch nghiêm túc và nộp đúng hạn quy định của Nhà trường.

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 3.081
Tổng số lượt truy cập: 7.034.761