Thông báo tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021 27-01-2021

Đại học Huế phối hợp với Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa  Việt Nam, trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế và Hội khuyến học Huế tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường tộ cho sinh vien đang theo học tại các trường thành viên Đại học Huế, cụ thể xem ở file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 51
Tổng số lượt xem trang này: 1.221
Tổng số lượt truy cập: 10.286.417