Thông báo Tổ chức trao học bổng của tổ chức Phuc’s Fond năm học 2020-2021 17-12-2020

Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Phuc’s Fond trao các suất học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của các trường thành viên, khoa trực thuộc, thông tin cụ thể xem ở file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 816
Tổng số lượt truy cập: 10.286.755