Thông báo tổ chức thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 21-04-2022

Sau kỳ thi đánh giá kết thức học phần HKI, năm học 2021-2022 kết thúc. Nhà trường đã tiếp nhận đơn hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên. Trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ sau kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022, cụ thể (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 1.026
Tổng số lượt truy cập: 10.975.764