Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 18/8/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 08-07-2020

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 8 năm 2020 như sau:

* Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016)

- Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)

* Ngày thi dự kiến: 18/8/2020.

* Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

* Hình thức thi: Thi trên máy tính.

* Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …)

* Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

- Khung giờ nhận hồ sơ:

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

· Kinh phí thi: 1.500.000đ/1 thí sinh

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: http://flpac.hucfl.edu.vn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-2-6-danh-cho-nguoi-lon-va-tieng-anh-3-5-dot-thi-18-08-2020 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN – Đợt thi ngày 18.8.2020 được đính kèm bên dưới.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.481
Tổng số lượt truy cập: 8.520.838