Thông báo tổ chức Hội thảo cấp Trường chia sẻ kinh nghiệm về dạy học trực tuyến 12-06-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc tổ chức Hội thảo cấp Trường chia sẻ và rút kinh nghiệm về việc dạy và học trên Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) (đồng thời hướng tới kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Trường), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dạy và học trên Hệ thống quản lý học tập trực tuyến, nội dung cụ thể như sau:

 

Mục tiêu Hội thảo

 - Nhằm tạo diễn đàn cho giảng viên, sinh viên và cán bộ của Trường chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

 - Trên cơ sở các báo cáo và đề xuất, Trường sẽ lựa chọn học phần phù hợp để đầu tư số hóa và đưa vào áp dụng dạy học tại Trường cho các hệ đào tạo khác nhau.   

Nội dung của Hội thảo

Chia sẻ và rút kinh nghiệm về việc dạy và học trên hệ thống LMS. 

Thời hạn đăng ký: 28/6/2020

Chi tiết liên hệ xin xem file đính kèm

Trân trọng!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 857
Tổng số lượt truy cập: 9.825.710