Thông báo tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2021-2022 01-06-2022

Trung tâm GDQP &AN đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình học kỳ 3, năm học 2021-2022 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kem)


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 419
Tổng số lượt truy cập: 10.976.725