Thông báo tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020 11-06-2020

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 38
Tổng số lượt xem trang này: 574
Tổng số lượt truy cập: 7.253.104