Thông báo tổ chức đánh giá Kết thúc học phần Học kỳ III (đợt 1) năm học 2021-2022 22-11-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi KTHP học kỳ III (đợt 1) năm học 2021-2022 theo 2 hình thức:

(1) tổ chức đánh giá trực tuyến đối với các học phần Nghe, Đọc, Ngoại ngữ 2 tổng hợp I.3 (Trung – Đọc);

(2) đánh giá theo các hình thức thay thế (Tiểu luận, Vấn đáp, Bài tập lớn: Tự luận, Trắc nghiệm, Vấn đáp) đối với các học phần còn lại. Kế hoạch chi tiết và các nội dung sinh viên cần thực hiện xem tại file đính kèm:

1. Thông báo thi KTHP học kỳ III (đợt 1) năm học 2021 - 2022;

2. Danh mục các học phần có hình thức (Đánh giá thay thế và Đánh giá trực tuyến);

 

3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS cho sinh viên.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 53
Tổng số lượt xem trang này: 2.770
Tổng số lượt truy cập: 10.286.394