Thông báo tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất 09-02-2021

Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     155_TB_DHH1.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 205
Tổng số lượt truy cập: 8.891.566