Thông báo tổ chức cho sinh viên các trường và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC đăng ký học lớp riêng vào T7, CN 20-02-2020

Đại học Huế ban hành văn bản số 182/TB-ĐHH ngày 18/02/2020 về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC đăng ký học lớp riêng vào thứ 7 và Chủ nhật (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 672
Tổng số lượt truy cập: 8.249.496