Thông báo thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy 19-01-2016

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.343
Tổng số lượt truy cập: 8.249.225