Thông báo thu học phí môn học giáo dục thể chất học lớp riêng kỳ 2 năm học 2019 - 2020 21-05-2020

Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC lớp riêng (học T7, CN) học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 343
Tổng số lượt truy cập: 8.046.766