Thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ II năm học 2020-2021 17-03-2021

Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau (xem chi tiết toàn văn thông báo ở file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     346_TB_DHH1.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 419
Tổng số lượt truy cập: 8.891.407