Thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ II năm học 2019-2020 08-05-2020

Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 2.752
Tổng số lượt truy cập: 8.046.691