Thông báo thu BHYT của sinh viên 14-10-2019

Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các khoá chưa có thẻ BHYT như sau:

Thời gian nộp tiền

Nội dung thu

 

Mức thu

 

 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019.

 

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng từ 01/11/2019 đến 31/12/2020 (14 tháng )- SV năm 1, 2 và 3.

 

657.090đ

( 1.490.000đ  x 4,5% x 70%  x  14 tháng)

 

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019.

 

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng từ 01/12/2019 đến 31/12/2020 (13 tháng )- SV năm 1, 2 và 3.

 

610.155đ

( 1.490.000đ  x 4,5% x 70%  x  13 tháng)

 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 09/12/2019.

 

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 (12 tháng )- SV năm 1, 2 và 3.

 

563.220đ

( 1.490.000đ  x 4,5% x 70%  x  12 tháng)

 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 09/12/2019.

 

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/07/2020 ( 07 tháng )- SV năm 4.

 

328.545đ

( 1.490.000đ  x 4,5% x 70%  x  07 tháng)

Việc đóng bảo hiểm y tế là quy định của pháp luật đề nghị sinh viên phải đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Lưu ý :

-Đối với hạn thẻ 12 tháng : Các lớp năm thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bảo hiểm theo lớp, lớp trưởng các lớp nhận mẫu Tờ khai TK1.TS và nộp tiền  tại  Phòng y tế ( B.I.7).

- Lớp trưởng mỗi lớp thực hiện mẫu kê khai nộp tiền theo mẫu + đính kèm Tờ khai TK1.TS của mỗi sinh viên ( Lớp trưởng in mẫu danh sách nộp tiền ở file đính kèm).

- Sinh viên tra cứu mã số BHXH theo đường link :

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx .

- Mã số BHXH được cấp một lần duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân. Với mã số này, người tham gia có thể kiểm tra được toàn bộ quá trình tham gia và biết được quyền lợi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. Các sinh viên không khai báo sẽ không được cấp thẻ BHYT.

-Do yêu cầu thông tin kê khai làm BHYT phải chính xác vì vậy SV cần ghi rõ và đầy đủ các thông tin sau : Số CMND, số điện thoại và hộ khẩu thường trú.

Vậy Nhà trường đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 2.638
Tổng số lượt truy cập: 7.030.707