Thông báo thời gian nhận học bổng Nguyễn Quang Phục 17-10-2016

Thực hiện Công văn số 1246/ĐHH-CTHSSV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Quang Phục, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.463
Tổng số lượt truy cập: 8.249.150