Thông báo thi HSK,HSKK đợt 5/2020 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-03-2020

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 474
Tổng số lượt truy cập: 7.280.633