Thông báo thay đổi thời gian tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ 2 (K15) 08-10-2019

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế VietTELSOL 2019 từ ngày 10-12/10/2019 nên lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ hai (K15) của các Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản và các lớp Trung K15 A,B,C,D,E,F được thay đổi như sau:

- Thời gian cũ: Ngày 12 tháng 10 năm 2019.

- Thời gian mới: Ngày 13 tháng 10 năm 2019 (Chủ nhật)

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ hai (K15) thuộc thành phần trên được biết và thực hiện theo thông báo này./


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 531
Tổng số lượt truy cập: 8.520.741