Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 1, năm 2020 29-04-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 1 năm 2020 cho sinh viên chính quy của Đại học Huế, kế hoạch thay đổi cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 52
Tổng số lượt xem trang này: 1.123
Tổng số lượt truy cập: 8.326.848