Thông báo thay đổi thời gian thi kết thúc học phần HKIII môn học GDQP&AN năm học 2020-2021 21-07-2021

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian thi HKIII năm học 2020-2021 cụ thể như sau, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 128
Tổng số lượt truy cập: 8.682.748