Thông báo thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần học kỳ II, III (đợt 2), năm học 2020 – 2021] 19-05-2021

Trường thông báo thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần học kỳ II, III năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Nhà trường không tổ chức thi tập trung theo lịch thi KTHP học kỳ II, năm học 2020 – 2021 đã được duyệt và công bố đến tài khoản của sinh viên. Các học phần trong kế hoạch đào tạo học kỳ II, III (đợt 2), năm học 2020 – 2021 đã được dự kiến tổ chức thi tập trung sẽ được chuyển sang hình thức đánh giá thay thế (Tiểu luận/Bài tập lớn/Vấn đáp qua platform hỗ trợ). Sinh viên theo dõi danh sách các học phần được chuyển đổi hình thức đánh giá trong các file dưới đây:

a. Danh sách học phần chuyển đổi hình thức đánh giá Học kỳ 2: https://drive.google.com/file/d/1ESLfsGQuvAk2HWMNpmHactq-44pSao4Y/view?usp=sharing

b. Danh sách học phần chuyển đổi hình thức đánh giá Học kỳ 3: https://drive.google.com/file/d/1lRTUiuEUOpGqbKgbmLZz0dp5fNvUvO9j/view?usp=sharing

2. Thời gian triển khai đánh giá KTHP theo các hình thức đánh giá thay thế sẽ được thực hiện trong cùng phạm vi thời gian tổ chức thi tập trung đã thông báo trước đây. Để nắm bắt thông tin cụ thể, đề nghị sinh viên lưu ý đến các kênh liên lạc của Khoa quản lý học phần, đặc biệt chú ý đến thông báo của giảng viên phụ trách giảng dạy nhóm học phần đó, và thực hiện theo các hướng dẫn do Khoa và giảng viên thông báo.

3. Đối với sinh viên đang trong thời gian cách ly tập trung, nếu không có đủ điều kiện để hoàn thành các bài đánh giá cuối kỳ, sinh viên có thể làm Đơn xin hoãn thi và Đơn xin tham gia thi phụ (theo hướng dẫn và mẫu đơn của Trường đăng tại Website https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tap-hop-cac-bieu-mau tại mục biểu mẫu Phòng KT&BĐCLGD) và gửi đơn (dưới dạng file điện tử) về Phòng KT&BĐCLGD qua địa chỉ email ltmlinh@hueuni.edu.vn trước ngày 26/5/2021, đồng thời gửi bản cứng 2 đơn nêu trên cùng với minh chứng về việc cách ly tập trung về Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Hình thức đánh giá của các học phần được tổ chức trong kỳ thi phụ sẽ được áp dụng theo hình thức đánh giá của học phần đó khi tổ chức thi tập trung.

4. Đối với sinh viên được xét tham gia thi phụ ghép vào học kỳ II, năm học 2020 – 2021, Trường hỗ trợ tổ chức đánh giá KTHP theo các hình thức thay thế cho những sinh viên năm 4 (K14) để kịp thời hạn xét tốt nghiệp. Sinh viên các khóa còn lại sẽ được chuyển thời gian thi phụ ghép vào kỳ thi KTHP học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

* Lưu ý: Các nội dung trong thông báo này không áp dụng đối với thi kết thúc học phần các môn chung do các trường thành viên Đại học Huế quản lý. Đề nghị sinh viên thường xuyên cập nhật theo dõi thông báo trên các kênh để nắm thông tin cụ thể.

Trân trọng thông báo.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 797
Tổng số lượt truy cập: 10.445.560