Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thao tác làm bài thi ĐGNLNN theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 10/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 05-06-2020

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 10/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi và hướng dẫn thao tác làm bài thi trên máy tính.

1. Đối với thí sinh đăng ký dự thi ĐGNLNN Tiếng Anh bậc 3-5:

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 đến 15h15, Chiều thứ ba, ngày 09/06/2020.

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2. Đối với thí sinh đăng ký dự thi ĐGNLNN Tiếng Anh bậc 2/6:

Thời gian: Bắt đầu từ 15h15 đến 16h30, Chiều thứ ba, ngày 09/06/2020.

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 52
Tổng số lượt xem trang này: 951
Tổng số lượt truy cập: 8.326.314