Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN đợt 10/05/2020 06-05-2020

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 10/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. (vui lòng xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     TB_THDD1005.pdf

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.245
Tổng số lượt truy cập: 8.521.430