Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi,  hướng dẫn cách thức làm bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ  theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 28/07/2019  tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  22-07-2019

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 28/07/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.  

• Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, Chiều thứ bảy, ngày 27/07/2019. 

• Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 676
Tổng số lượt truy cập: 8.046.696