Thông báo tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi Kỳ thi ĐGNLNN đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 29/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ 25-09-2019

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận vào ngày 29/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài thi, cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, thứ Sáu, ngày 27/09/2019.

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ.

STT

Thời gian

Ngoại ngữ - Bậc

1

08h00-08h45

Tiếng Anh- Bậc 3-5

2

08h45-09h30

Tiếng Pháp Bậc 3/6

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./. 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 889
Tổng số lượt truy cập: 8.064.120