Thông báo tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN đầu ra và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp bậc 3/6; Tiếng Pháp, Nhật, Hàn bậc 4/6, đợt thi ngày 24/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 21-05-2020

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp bậc 3/6; Tiếng Pháp, Nhật, Hàn bậc 4/6, đợt thi ngày 24/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.

1. Đối với thí sinh đăng ký dự thi tiếng Pháp, Nhật, Hàn bậc 4/6

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 đến 08h45, sáng thứ sáu, ngày 22/05/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà học chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2. Đối với thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 3 - 5

Thời gian: Bắt đầu từ 08h45 đến 09h30, sáng thứ sáu, ngày 22/05/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà học chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế.

3. Đối với thí sinh đăng ký dự thi tiếng Pháp bậc 3/6

Thời gian: Bắt đầu từ 09h30 đến 10h45, sáng thứ sáu, ngày 22/05/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà học chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 57
Tổng số lượt xem trang này: 1.270
Tổng số lượt truy cập: 8.327.437