Thông báo sinh viên các khóa còn nợ học phí học kỳ I, năm học 2019-2020, đợt 2 30-12-2019

Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 2 (file đính kèm) tại thời điểm 16h30 ngày 30/12/2019.

Đề nghị các sinh viên kiểm tra và đối soát./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 928
Tổng số lượt truy cập: 7.462.327