Thông báo quyết định khen thưởng thủ khoa trường, thủ khoa ngành đào tạo và khen thưởng sinh viên năm học 2019-2020 18-11-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo các quyết định khen thưởng thủ khoa trường, thủ khoa ngành đào tạo và khen thương sinh viên năm học 2019-2020, sinh viên xem cụ thể các file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     DUA_LEN_MANG.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 783
Tổng số lượt truy cập: 10.445.519